MDG første parti i Norges Innsamlingsråd

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er det første politiske partiet som melder seg inn i Norges Innsamlingsråd. Nå satser de på fundraising for å bli enda større.

Seth Piper og Lan Marie Berg på Oslo MDGs valgkampsentral. Foto: privat.

Vil stå på egne bein

For noen år siden startet MDG med kampanjer under valgkamp for å rekruttere fastgivere. Resultatet ble at partiet nå har nesten 2000 faste månedlige givere. Planen er å vokse over tid og skaffe seg flere støttespillere.

– Det er dyrt å drive valgkamp og de store partiene har mer ressurser. Vi er blitt medlem i Norges Innsamlingsråd fordi vi ønsker at en betydelig andel av våre ressurser skal komme fra privatpersoner, sier Seth Piper, markedsrådgiver i MDG. 

Borgerlige partier er kjent for å få en del midler fra næringslivet, mens partier på venstresiden får støtte fra fagforeninger. MDG ønsker at hovedvekten av inntekter skal komme fra folket.

– Når det gjelder finansiering ønsker MDG å stå på egne ben og skaffe det meste av inntektene selv. Vi vil være folkelig forankret. Målet er å bli flinkest i klassen på å egenfinansiering, forteller han. 

Fordeling partifinansiering 2019. Kilde: SSB.

Klassiske fundraising-teknikker

Piper har lang erfaring innen fundraising og mange kjenner han fra fundraisingbyrået b.bold. Han har tidligere jobbet for blant annet britiske Green Party og Greenpeace i Norge.

– Da jeg jobbet i Greenpeace hadde vi ikke noen stor giverbase og måtte bygge fra bunn. Der lærte jeg at vi måtte nå ut til helt nye givere. Resultatet ble at vi gikk fra 70.000kr til 1,4 millioner kroner i månedlige inntekter fra givere, i løpet av fire år. Dette klarte vi fordi vi satset stort på utadrettede aktiviteter. Nå må MDG gjøre det samme, sier Piper.

Målet er å samle en million kroner ekstra enn ved forrige valgkamp. I sin «case for support» er MDG åpne om at pengene går til valgkampkassa.

– Vi jobber med å komme tett på kjernevelgerne. Mange opplever oss som aktivister og vi har oppdaget at folk synes det er helt naturlig å bli spurt om donasjoner. Vi er åpne om at det koster å drive valgkamp, sier han.

Crowdfunding-kampanje for MDG.

Først enkeltdonasjoner, deretter fastgivere

I førsteomgang jobber MDG for å få inn enkeltbidrag. 180.000 velgere stemte MDG ved forrige valg. Partiet opplever at de har et varmt publikum og målet er å bygge en stor giverbase på sikt.

– Det er vanskelig å satse på både faste og sporadiske givere samtidig når man er et lite fundraising-team. Det fungerer som regel ikke optimalt. Nå satser vi på enkeltdonasjoner fordi vi trenger penger raskt. I mellomvalgår er det litt roligere og da kan vi satse på fastgivere, sier Piper.

Som politisk parti har ikke MDG mulighet til å samle inn penger via Facebook. Giverne til MDG får heller ikke skattefradrag.

– Siden vi ikke kan samle inn direkte via Facebook, må vi bruke mer tradisjonelle fundraising-kanaler. Eksempelvis verving gjennom nyhetsbrev, telemarketing, sms-kampanjer og digital annonsering. Vi er nettopp ferdige med en crowdfunding-kampanje der vi fikk i 700.000kr på tre-fire uker. Det kommer veldig godt med, forteller han.

Nasjonal veileder for feltverving under pandemi

Dørbank er en kjent strategi for å bygge relasjoner til velgerne. I forrige valgkamp banket 800 frivillige til sammen 40.000 dører for Oslo MDG. Partiet vil satse stort på husbesøk i år også.

– Folk liker å bli hørt. Når vi banker dører får vi gode tilbakemeldinger fra publikum på hva de ønsker seg. Dette skaper relasjoner. Under koronaåret har vi brukt Norges Innsamlingsråds Nasjonale veileder for feltverving under pandemi i de byene man har kunnet besøke. Den har vært veldig nyttig for oss der vi kan drive valgkamp. En av fordelene med å være med i det store fellesskapet er at man lærer av hverandre, avslutter Piper.