Når får vi vite hvem som gir gjennom betalingsplattformer?

Betalingsplattformer som Vipps og Spleis sier fortsatt nei til å utlevere kundeidentifikasjon. Hvorfor? Og hva gjør Fundraising Norge med saken?

Illustrasjonsbilde av en dame som holder en mobil.
Foto: Pexels.

Stridens kjerne er eierskapet til kundeinformasjonen. Betalingsplattformer som Vipps og Spleis hevder at kundeforholdet er mellom dem og giveren; altså ikke mellom giver og den organisasjonen de gir penger til. På bakgrunn av dette anser plattformene at de ikke er pliktige til å oppgi informasjon som kan identifisere giver for organisasjonene.

Les om organisasjonenes opplevelse av problemet.

Har bedt Finanstilsynet om en vurdering av Finansavtaleloven

– Vipps har tidligere uttalt at det er Finansavtalelovens paragraf 30 som forhindrer at organisasjonene kan få informasjon om hvem som har gitt pengene. Fundraising Norge har derfor bedt Finanstilsynet om en vurdering av lovverket, sier politisk rådgiver i Fundraising Norge, Frøydis Johannessen.

Henvendelsen ble sendt ved årsskiftet, og svaret lar vente på seg.

Det finnes altså en mulighet for at Finanstilsynet kommer frem til at Finansavtalelovens paragraf 30 ikke er til hinder for å oppgi kundeidentifikasjon, men det er ingen automatikk i at en slik konklusjon innebærer at leverandørene vil velge å oppgi kundeinformasjon.

Vilkårene, samt informasjon om cookies og personvern, er tilgjengelige for deg som bruker betalingsplattformer på leverandørenes nettsider, og det er opp til hver enkelt leverandør å selv avgjøre vilkårene for tjenesten.

EU er opptatt av å beskytte forbrukerne

EUs regler for GDPR og E-privacy er ytterligere faktorer som kan vanskeliggjøre deling av kundeidentifikasjon. Banktjenester påvirkes også av PSD2 (Payment Services Directive nr. 2) som er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked samt Norge gjennom EØS.

– Det ser ut til at et hovedmål med samtlige av EUs regler på området, er å «beskytte forbrukerne». Dette kan fremover skrenke inn handlingsrommet for videreformidling av kontaktinformasjon ytterligere, avslutter Johannessen.

Fundraising Norge fortsetter å følge saken fremover, og venter spent på Finanstilsynets konklusjon.

Les også: