Ny leder av Fundraising Norges arveutvalg

Øivind Christensen i Frelsesarmeen tar over som leder av arveutvalget etter Solfrid Bøe i Redningsselskapet. Han har siden 2017 hatt ansvaret for skifte av over 500 dødsbo i Frelsesarmeen som har gitt en inntjening på mer enn 100 millioner kroner i året.

Portrettbilde av Øivind Christensen, leder for arvekontoret i Frelsesarmeen. Har står ute i en bakgate. På seg har han blå dressjakke, lys skjorte og jeans.
Foto: Mette Randem.

– Jeg må starte med å si tusen takk til Solfrid som har ledet oss godt i tre år. Hun har åpnet mange dører og virkelig stått på for kampanjen. Det blir spennende å ta over lederrollen, og videreføre og utvikle arbeidet til beste for alle deltakende organisasjoner, sier Christensen.

Stort potensiale i Norge

Professor Runar Døving utarbeidet i 2018 en rapport om arv og testamentariske gaver i Norge. Han fant at 75 milliarder kroner skifter mellom generasjoner årlig, og at kun 0,4 prosent av befolkningen gir en arvegave til en organisasjon.

– Rapporten til Runar Døving viser oss at markedet for testamentariske gaver har et betydelig potensial. Jeg vet faktisk ikke om andre giverinntekter som har et så stor mulighetsrom som arvegaver, sier han.

I 2020 kom nesten 60 prosent av Frelsesarmeens innsamlingsinntekter fra testamentariske gaver.

– Testamentariske gaver står for en betydningsfull andel av vår inntekt. Å kommunisere om arv og testament er et svært følsomt tema. Det er lettere å stå sammen med andre, og derfor er Frelsesarmeen med på felleskampanjen. I tillegg når vi bredere ut når flere er med på å spre budskapet.

Endring i holdning

Måling av effekt har vært et viktig element siden oppstart. Fra 2018 til 2021 har antall som sier de har skrevet testament gått fra 14 prosent til 16 prosent. 20 prosent sier at de kunne tenke seg å tilgodese en organisasjon i 2021 mot 17 prosent i 2018. Tallene er hentet fra en Omnibus som kjøres årlig.

Fundraisingrapporten utarbeidet av Deloitte viser også en økning i testamentariske gaver på 26 prosent fra 2018 til 2019.

– Det er svært inspirerende å se resultater av arbeidet som gjøres. Vi er fortsatt på det stadiet at vi bygger kjennskap og kunnskap om tematikken i befolkningen. Dette er et langsiktig arbeid, men vi tilfører stadig nye elementer i kampanjen slik at vi blir mer synlige, forteller Christensen.

Vil ha flere med

Siden 2018 har rundt 40 av Fundraising Norges medlemmer gått sammen om holdningskampanjen Det gode testament. Kampanjen skal motivere flere til å skrive testament og opplyse om muligheten til å gi en arvegave til organisasjoner. 2022 blir kampanjens femte år, og målet er at minst 50 organisasjoner skal være med.

– Jo flere organisasjoner som er med, jo flere kanaler har vi for å nå ut til giverne. Tenk om alle 118 medlemmene til Fundraising Norge hadde vært med! Da hadde vi kanskje kommet på lik linje som England eller Belgia når det gjelder testamentariske gaver til organisasjoner, sier han.   

Deltakerne på kampanjen får felles promotering i eksterne kanaler, tilgang til nettverk og erfaringsutveksling, kampanjemateriell til bruk i egne kanaler, synlighet på felles nettside og en felles Facebook-side.   

– Når vi går sammen får vi mye mer for pengene og kan stekke ut kampanjeperioden. Arveutvalget, Mvh AS, Starcom, advokat Jacob Winderen Lindegaard og professor Runar Døving bidrar med mye tid gjennom året. Alle yter litt ekstra for at vi skal få maks ut av budsjettet. Har noen egentlig råd til å ikke være med? spør Christensen.