Tre nye styremedlemmer i Fundraising Norge

Tre nye styremedlemmer går inn i Fundraising Norge; Frida Blomgren fra Apeland, Knut Nordenhaug fra NordenConsult og Nina Larsen fra Norges Røde Kors.

De tre nye styremedlemmene representerer ulike fagområder og kompetanse som blir viktige når ny strategi skal igangsettes.

Frida Blomgren

Portrettbilde av Frida Blomgren. Bildet er i sort/hvitt. Frida smiler mot kamera og har på seg en mørk overdel.
Frida Blomgren, fagansvarlig for politikk og
samfunn i Apeland. Foto: privat.

Blomgren har bakgrunn fra politikken og har blant annet tidligere vært statssekretær for Kulturdepartementet. Hun har lang erfaring med kommunikasjon og relasjonsmarkedsføring. I dag er Frida fagansvarlig for politikk og samfunn i Apeland.

Hva mener du er det viktigste i årene som kommer? 

Jeg tror at Fundraising Norges beste bidrag til sine medlemmer er å sikre at den innovasjonen og omstillingen som ble gjennomført under pandemien blir tilgjengelig for alle. 

Hva slags rolle tror du Fundraising Norge kan ta fremover?

Jeg tror at Fundraising Norge kan fungere som et viktig ressurssenter som tilgjengeliggjør og deler kunnskap og innovasjon med, og mellom, medlemmer. 

Hva blir din fanesak som styremedlem?

Jeg ønsker å bidra til at beslutningstakere i Norge får økt forståelse for det viktige arbeidet som Fundraising Norges medlemmer gjør. I tillegg vil jeg bidra til å sikre at rammevilkårene for medlemmene er best mulig, og mest mulig treffende. 

Knut Nordenhaug

Portrettbilde av Knut Nordenhaug. Han har på seg sort jakke med hvit skjorte under. Bildet er i sort/hvitt.
Knut Nordenhaug, daglig leder av
NordenConsult. Foto: privat.

Nordenhaug er en erfaren investor og konsulent innen kapitalforvaltning. Han har lang erfaring innen blant annet bank og forsikring, men også innen eiendomsfond, start-ups og stiftelser. Knut har tidligere jobbet i Gjensidigestiftelsen, og driver i dag sitt eget selskap NordenConsult.

Hva mener du er det viktigste i årene som kommer?

Bidra til god vekst i alle medlemmenes fundraising. Dette gjennom blant annet tilrettelegging, kursing og kompetansedeling. Posisjonering som naturlig høringsinstans for de relevante myndighetene når det gjelder bransjens rammevilkår.

Hva slags rolle tror du Fundraising Norge kan ta fremover?

Fundraising Norge er allerede en påvirker av fundraisingbransjens utvikling, men kan framover bli enda mer sentral og preferert for aktiviteter innen fundraising og kompetanseheving av innsamlingsbransjen i Norge.

Hva blir din fanesak som styremedlem?

Å synliggjøre og utvikle den enorme samfunnsnytten Fundraising Norges gir – og som igjen påvirker verdien samfunnet mottar av medlemmenes arbeid og formål.

Nina Elisabeth Larsen

Portrettbilde av Nina Larsen, markedssjef i Røde Kors. Bildet er i sort/hvitt. Hun har på seg en rød Røde Kors-genser.
Nina Larsen, markedssjef i Røde Kors.
Foto: privat.

Larsen har jobbet med fundraising siden 2007. Hun lang og bred erfaring innen feltet, og har blant annet jobbet med faste og sporadiske givere, crm, TV-innsamlinger med mer. Nina er i dag markedssjef for Norges Røde Kors i avdelingen for privatmarked.

Hva mener du er det viktigste i årene som kommer?

Bransjen har de siste årene profesjonalisert inntektsarbeidet innenfor mange områder, samtidig som konkurransen om giverens penger er høy og ettertraktet. Men det gode arbeidet som er gjort innenfor fundraising av organisasjoner på transparens, giveren i fokus, målrettet innsamlingskampanjer og påvirkningskampanjer har ført til at givergleden og tilliten til bransjen har økt. Å bevare og utvikle denne tilliten i markedet blir viktig for Fundraising Norge fremover. 

Hva slags rolle tror du Fundraising Norge kan ta fremover?

Fundraising Norge blir et viktig felles talerør ovenfor leverandører og myndigheter for å legge til rette for gode rammebetingelser for bransjen.

Hva blir din fanesak som styremedlem?

Det blir å fortsette å styrke fundraisingkompetansen blant medlemmer og legge til rette for erfaringsutveksling blant organisasjoner.