Paneldebatt om frivillig sektors rammevilkår

Bilde av det norske Storting.
Foto: Stortinget

Dato: 29.02.2024
Tid: 16.30 – 18.00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. Vinterhagen

Hvordan sikre frivillige og ideelle organisasjoners finansiering? Og hvordan skal de være trygge arbeidsgivere?

Vi inviterer til debatt om frivillige og ideelle organisasjoners rammevilkår.

Beløpsgrensen i skattefradragsordningen for gaver gitt til ideelle og frivillige organisasjoner ble halvert i 2022. Hva tenker politikerne i forbindelse med partienes programprosess før stortingsvalget 2025? Hva vil de folkevalgte med frivillig og ideell sektor i fremtiden?

I omtalen av sektoren snakkes det ofte om de frivillige, men bak hver sjette frivillig står det en ansatt. Sektoren er viktig for norsk økonomi med sine 90.000 årsverk. Hvordan sikre disse arbeidsplassene?

I panelet møter du:

  • Grunde Almeland (V), leder av familie- og kulturkomiteen
  • Silje Hjemdal (FrP), medlem av familie- og kulturkomiteen
  • Kathy Lie (SV), medlem av familie- og kulturkomiteen
  • Lise Christoffersen (SV), medlem av finanskomiteen

Debatten ledes av Gase Handeland, leder for kommunikasjon og samfunn i Strømmestiftelsen. Han leder også Fundraising Norges politiske utvalg.

Debatten er åpen for alle.

Om deltakerne:

Grunde Almeland fra Venstre.

Grunde Almeland

Grunde er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Grunde har også vært statssekretær i regjeringen Solberg.

Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet.

Silje Hjemdal

Silje har sittet på stortinget siden 2017 og har lang erfaring fra familie- og kulturkomiteen. Før hun satt på Stortinget var hun byråd for sosial-, bolig- og områdesatsing i Bergen. Hun har også vært medlem av Hordaland sitt fylkesting.

Kathy Lie fra Sosialistisk Venstreparti.

Kathy Lie

Kathy har sittet på Stortinget siden 2021 og sitter i familie- og kulturkomiteen. Hun har vært fylkesvaraordfører i Viken og sittet i formannskapet i Lier kommune.

Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Lise Christoffersen

Lise har vært representant for arbeiderpartiet på Stortinget siden 2005 og er blant de mest erfarne i panelet. Hun sitter i dag i finanskomiteen og har tidligere vært ordfører i Drammen kommune.

Se Fundraising Norges politiske plattform.

Aktuelt: