Tilbakeblikk på 2023

Året har vært preget av krig, kriser og sterkt press på privatøkonomien. Organisasjonenes rolle og effekten av det arbeidet dere gjør hver dag er av stor betydning for sivilsamfunnet. Uten dere hadde samfunnet vært fattigere.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit skjorte.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Dette året har vært preget av milepæler, strategiske initiativ og sterkt engasjement fra våre medlemmer og støttespillere. Vi har gjennom deres engasjement styrket oss på kunnskapsdeling, kompetansebygging og samarbeid i og for frivillig og ideell sektor.

Demokratiprinsippet bekreftet og forsterket

På årsmøtet 2023 ble styret og administrasjon bedt om å kvalitetssikre våre rammer for utøvelse av organisasjonens demokratiutøvelse.  

Etablert praksis blir gjennomgått slik at vi kan gå inn vårt 30 år med en enda tydeligere, transparent og operativ beslutningsmodell.

Fundraising Norge er tuftet på demokratiske prinsipper som åpenhet, inkludering og medbestemmelse. Organisasjonen jobber allerede aktivt med å sikre at medlemmene har muligheten til å uttrykke sine meninger, bidra med ideer og delta aktivt i beslutningsprosesser gjennom styrearbeid, deltakelse i arbeidsutvalg og nettverk. Vi ønsker å styrke tilhørighet og engasjement blant medlemmene ytterligere i året som kommer.

Institutt for fundraising

Året startet med Fundraisingkonferansen som for første gang ble avholdt på Sentralen. Bransjens store møteplass ga inspirasjon og kunnskapsdeling til 350 deltakere. Med ny rekord i antall påmeldinger bekrefter det behovet for å heve egen kompetanse.

Institutt for fundraising har gjennomført 50 arrangement, deriblant tre fulltegnede innføringskurs, som vitner om økende interessen for grunnleggende kunnskap innen fundraising.

Vårt fagprogram har i 2023 blitt gjennomgått sammen med medlemmene og betydelige forbedringer er gjennomført for å tilby et mer spisset innhold.

Samarbeid som vil forme sektoren

2023 har gitt oss spennende samarbeid som vil påvirke bransjen positivt fremover;

  • Deltakelse i forenklingsprosjektet «Starte og drive en frivillig organisasjon» resulterte i vedtak for å bedre rammevilkårene og videreutvikle frivillighetsregisteret. I 2023 ble finansiering av videre arbeid godkjent.
  • Et etterlengtet samarbeid med Vipps ble etablert. Fundraising Norge gleder seg over at vi har gjenopprettet dialogen med en viktig aktør, og at vi sammen skal styrke utvikling av tjenestene til sektoren.
  • Arvekampanjen Det gode testament har nådd bredere ut til publikum enn noen gang. Vi begynner å se bevis på at bevisstheten om testamentariske gaver til organisasjoner øker.
  • Innledende samtaler med Menon Economics om samarbeid for effektanalyser av sektorens betydning. Dette har gitt oss faglig oppdatering å bygge videre på i 2024.
  • Prosjektet Fundraising Monitor med Profundo er inne i en spennende ny fase for forbedrede statistikker om bransjen. Pilotorganisasjoner tester nå ut funksjonalitet og gir innspill til videre utvikling.

Påvirkning og synlighet

Året startet med en gladnyhet; Ny finansavtalelov ga oss krav på kontaktinformasjon til giverne. Vi er svært fornøyde med vårt arbeid foregående år med innspill til flere instanser har gitt resultater.

På Arendalsuka markerte Fundraising Norge seg sterkere enn tidligere med to egne arrangement og deltakelse i viktige diskusjoner om frivillig og ideell sektors rolle og påvirkning.

Administrasjonen har vært representert under budsjettfremleggelsen på Stortinget i fire komiteer for å sikre gode rammevilkår for sektoren. Målet er å styrke det politiske arbeidet vårt ytterligere i 2024, og sammen med medlemmene påvirke til best mulige vilkår for sektoren.

Vi takker våre samarbeidspartnere, medlemmer, leverandørmedlemmer og alle involverte for deres engasjement og bidrag. Vi ser frem til å fortsette av vårt arbeid med å styrke frivillig sektor og skape varige endringer sammen.

Med ønske om en god jul.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Aktuelt: