Ny styreleder og to nye styremedlemmer i Fundraising Norge

På årsmøte 18. mai ble det vedtatt nytt styre i Fundraising Norge. Karl Magnus Rohde-Næss fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse tar over som styreleder. Øystein Eriksen Søreide fra Abelia går inn som nestleder, mens Geir Smith-Solevåg fra Frelsesarmeen blir 1. vara.

Karl Magnus Rohde-Næss

Portrettbilde av Karl Magnus Rohde-Næss, Markedssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Har har på seg en mørkeblå genser med Luftambulansen sin logo.
Karl Magnus Rohde-Næss, Markedssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: privat.

Rohde-Næss har jobbet med fundraising i ulike organisasjoner siden 2011. Han har i flere år vært aktiv i Fundraising Norge, både som utvalgsleder og som nestleder i styret.

Hva mener du er det viktigste i årene som kommer for Fundraising Norge?

Jeg mener vi har en jobb å gjøre for å definere sektoren vår bedre. Privat og offentlig sektor er tydeligere definert enn ideell sektor som i dag ansees som noe midt imellom. Jeg mener organisasjonene i ideell sektor kunne oppnådd bedre rammebetingelser ved at vi ble enda tydeligere på den totale samfunnsnytten som skapes i vår sektor. Her mener jeg Fundraising Norge både kan, og bør, fortsette å spille en avgjørende rolle. I en slik definerende prosess vil det også reises spennende spørsmål om hvor grenser for sektoren skal settes, og hvorvidt organisasjoner innen idrett, kultur og livssyn også i større grad skal bidra til å forme sektoren.

Hva slags rolle tror du Fundraising Norge kan ta fremover?

Politiske rammebetingelser er ett av flere sentrale områder som er i konstant bevegelse. Jeg er imponert over administrasjonens arbeid på feltet og har erfart hvor langsiktig og systematisk vi er nødt til å jobbe for å oppnå noe. For å oppnå nødvendig slagkraft mener jeg Fundraising Norge skal fortsette arbeidet med å øke samarbeidet mellom medlemsorganisasjonene, fronte saker av betydning og ikke minst å framhente bedre innsikt i bransjetallene. Jeg mener Fundraising Norge skal fortsette å være en pådriver for gode rammebetingelser.

Hva blir din fanesak som styreleder?

Utover de viktigste oppgavene til styret, vil jeg fortsette å jobbe for bedre interaksjon og samarbeid mellom medlemsorganisasjonene. Jeg har også stor tro på verdien av å heve røsten enda noen hakk i de sakene der vi opplever at rammebetingelsene for innsamlingsarbeidet ikke er tilfredsstillende eller i fare for å bli svekket.

Øystein Eriksen Søreide

Portrettbilde av Øystein Eriksen Søreide, Administrerende direktør i Abelia. Han har på seg hvit skjorte og mørkeblå blazer.
Øystein Eriksen Søreide, Administrerende direktør i Abelia. Foto: privat.

Har master i internasjonal markedsføring og har tidligere vært markedsdirektør i CARE, SOS-barnebyer og UNICEF. Har i tillegg bred politisk erfaring.

Hva mener du er det viktigste i årene som kommer for Fundraising Norge?

Forsterke forståelsen for ideelle virksomheters samfunnsbidrag og den demokratiske og folkelige forankringen som fremmes av private, økonomiske bidrag.

Hva slags rolle tror du Fundraising Norge kan ta fremover?

En enda synligere talsmann for ideelle virksomheters innsamlingsaktivitet.

Hva blir din fanesak som styremedlem?

Det må bli tre ting:

  • Økte skattefradrag for bidrag til ideelle organisasjoner
  • Digitalisering av sektoren
  • Sektorens bidrag til et bærekraftig samfunn

Geir Smith-Solevåg

Portrettbilde av Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen. Han har på seg Frelsesarmeens uniform.
Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen. Foto: Mette Randem

Kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene med ansvar for PR, innsamling, marked, politikk og innhold. Han har 15 års erfaring fra operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid i ideell og offentlig sektor.

Hva mener du er det viktigste i årene som kommer for Fundraising Norge?

Å videreutvikle rollen som en troverdig aktør for og blant innsamlingsaktørene i Norge.

Hva slags rolle tror du Fundraising Norge kan ta fremover?

Det er mange samfunnsutfordringer i Norge og verden som vi er avhengige av at glade givere bidrar til å løse. Da er det viktig med en troverdig og fremtidsrettet innsamlingsaktør som både setter gode standarder og inspirerer bransjen til å bli bedre sammen. Det er nok nød til alle gode krefter, og med den velstanden vi har i Norge bør det også være givere nok, hvis vi evner å inspirere dem.

Hva blir din fanesak som styremedlem?

Jeg kommer ikke til bordet med kjepphest, men med vilje til å lytte og lære. Så gleder jeg meg til å se hva våre ulike erfaringer og kompetanser kan skape i fellesskap.

Se øvrige styremedlemmer i Fundraising Norge.

Les også: