Samarbeidspartnere

En rekke gode samarbeidspartnere bidrar med kunnskap, tid og tjenester. Dette bidrar til å bedre rammebetingelsene for bransjen, og hever den innsamlingsfaglige kompetansen.

Våre samarbeidspartnere

Se også: